• כלוב העברה\כלוב שירה איטלקי

    120.00
  • תא העברה לכנרים/פינקים תוצרת איטליה

    150.00